Wpisy oznaczone tagiem 'zachowanie'

Kłopoty firmy związane z nieetycznym zachowaniem

30Czasami związany z marketingiem problem etyczny nie jest tak widocznym jak w sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów spirytusowych. Rzecz idzie o nadmiernej zawartości w produktach spożywczych tłuszczów, innych substancji lub konserwantów, które są szkodliwe dla zdrowia. Zazwyczaj w danym przypadku oparciem dla producenta jest to, że konsumenci są ludźmi dorosłymi i samodzielnie mogą podjąć decyzję o spożyciu go, po tym jak uzyskają informację o produkcie. Niestycznym jest również zbytni nacisk na konsumenta, które może wywierać sprzedawca lub agent handlowy w celu zmuszenia go do zakupu produktu. Skutkiem takich działań jest to, że klient nie kupuje zaproponowanego produktu i przestaje ufać takiej firmie. Zazwyczaj, on zawiadamia zarząd takiej firmy o tym, że ze strony ich przedstawiciela był na nim wywierany nacisk. Wśród wielu innych problemów, które powstają w firmie wskutek działań nieetycznych, istnieje jeszcze jeden problem etyczny, związany z marketingiem. Na zachodzie wszystkie przedmioty, od samochodów i aż do lodów, które są sprzedawanę i reklamowane z wykorzystaniem motywów seksualnych, naprzykład z wykorzystaniem zdjęć pół nagich pięknych kobiet na plakatach, kalendarzach, w gazetach, a nawet w reklamie w telewizji. W określonych sferach społęczeństwa powoduje to protest i chęć sprowadzenia zakazów na takiego rodzaju reklamę. Dla tego, specjaliści ds. marketingu muszą dokładnie zastanawiać się nad programem reklamowym swojej firmy, żeby uniknąć kłopotów w moralno-etycznym kontekście. Dla tego żeby handel był prawidłowo dokonywany, a także bez zakłamania, bardzo ważne, żeby współpracownicy ds. marketingu zawsze działali pilnując żeby nie naruszyć norm etycznych i moralnych zasad. Również należy w szacunkiem podchodzić do klientów, niezależnie od ich pochodzenia, rasowych odmienności czy wyznania religijnego. Sukces gwarantowany jeśli działać zgodnie z hasłem: „Szczerość – najleprzą polityką!” Czyli dla dobrych relacji pomiędzy firmą a klientami, a także pomiędzy całą drużyną działającą na rzezcz wspólnego osiągnięcia celów muszą być przestrzegane najzwyklejsze zasady postępowania wobec innych. A dokładniej, to rzecz idzie o uczciwośc, przede wszystkim, jak również elementy troski wobec osób z którymi mamy jakieś relację. A tu można również liczyć i konkurencję, ponieważ nie jest ona wrogiem, a tylko grupą takich samych ludzi, którzy pragną zarabiać i utrzymywać siebie i swoje rodziny z pracy w ten branży, a także walczyć o życie na rynku.

Biznes kontra nieetyczne zachowanie

28Reklama – jest właśnie tym rodzajem biznesu, gdzie nieetyczne działanie ma szansę bardzo mocno wpłynąć na negatywne skutki działań nawet najpotężniejszych i ustabilizowanych firm. Jedną z sytuacji w działaniach reklamowych, gdzie się zdaża zobaczyć nieetyczne zachowanie, – to jest zamiana produktów. Reklama określa cechy produktu, które są określone w umowie, lecz dostawca może dostarczyć do klienta inny produkt, przy tym różnice mogą być nieznaczące i niezauważalne, a koszty poniesione na ich produkcję mogą się bardzo mocno różnić. Czasami zamiana produktu może być bardzo potrzebną, lecz to powinno się odbyć tylko w przypadku jeśli klient zostanie o tym zawiadomiony. W takich przypadkach należy zapoznać się ze wszystkimi czynnikami, które są związane z zamianą produktu na inny, a także zmienić i przekrztałcić umowę współpracy. Niesumienne działania marketingowe mogą przejawić się w systemie opłaty. Tak, ma miejsce zbiór dodatkowych opłat za produkt już po tym, jak osiągniety został sukces, czyli klient zgodził się podpisać umowę kupna-sprzedaży. Z punktu widzenia klienta zwrócenie się firmy do niego za dodatkowymi opłatami jest niestycznym zachowaniem, które może negatywnie wpłynąć na ich dalsze relację. Dla tego pełna cena, łącznie z opłatą dostawy, podatki i inne potrzebne opłaty, powinna zostać dokładnie i konkretnie przedstawiona klientowi pod czas zawarcia umowy o współpracę. W procesie handlu, sprzedawca lub przedstawiciel handlowy czy agent mają obowiązek konkretnie przedstawić klientowi wszystkie plusy swoje produktu, określić jego potrzeby i postarać się zrealizować sprzedaż, lecz bardzo spokojnie i bez nacisków. Nie należy, również, negatywnie omawiać produktu konkurencji, ani wymyslać nierealne zalety dla swoich produktów. Należy prawidłowo określić zalety swoich produktów, nie wywierając nacisku na swoim kliencie, żeby nie sprowokować jego na negatywne wnioski i reakcję. Nacisk pod czas prezentacji może rozpatrywać się jako zachowanie niestyczne, w tyniku czego image firmy spadnie, a współpraca nie zostanie nawiązana. Jest jeszcze jesna bardzo ważna strona etyki w biznesie – jakość produktu. Czasami, konsumenci narzekają na niską jakość produktów. Przyczyna tego może być związana ze specjalnym mieszaniem jakościowych i niejakościowych produktów, w celu zwiękrzenia ilości lub rozmiaru produktów. Przykładem może być dodawanie oleju samochodowego do spożywczego, co miało miejsce w historii światowego biznesu, w wyniku czego zmarło kilka osób. Zrobili to dla tego, że wartość oleju samochodowego jest o wiele mniejsza od wartości spożywczego i jego mieszanie przyniosło znaczące zyski. Specjalista ds. marketingu powinienen pilnować, żeby nie przedstawiać produkt w nieprawidłowym świetle, a także powinienen niedopuszczać działań, które mogą być odebrane jako takie, które nieodpowiadają normalnym praktykom współpracy biznesowej.