Wpisy oznaczone tagiem 'materia'

Rynkowa lub fikcyjna kapitalizacja. Ciąg dalszy

14Wartościowa ocena aktywów niematerialnych i ich opisanie w raporcie jest przyzwoitym narzędziem kapitaizacji majątku. Kapitalizacja wydatków oznacza przekazanie części płynnych wydatków do wydatków o charakterze kapitałowym. Klasycznym przykładem kapitalizacji wydatków mogą być wydatki na reklamę, które należą do wydatków płynnych, jednak w wyniku takich wydatków krztałtuje się marka, trend, wartość którego może być oceniana w wartości miljardów dollarów. Ogólnie mówiąc, jak twierdzi społęczność biznesowa, trend przedstawia sobą niematerialne aktywa i jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych firmy. Jednak jego wartość oceny i tendencji do zmian czasowych nie są dopasowane do tradycyjnych regół wyrażania w raportach aktywów niematerialnych. W ten sposób aktywa niematerialne są amortyzowane, czyli przeniesienie ich wartości na watrość znowu stworzonego produktu lub usługi produkuje się częściowo drogą naliczania amortyzacji. Po wygaśnięciu terminu wykorzystania aktywów niematerialnych jego wartość skapa do zera. Trend jednak może nie tylko tracić swoją wartość czasowo, ale i zwiękrzać ją. Przedstawiając z siebię aktywa niematerialne wedłóg wszelkich przeliczonych wcześniej oznak, trend potrzebuje okreslonych procedur oceny i przeceny. Tylko w tym przypadku mozliwa będzie kapitalizacja rozliczeń, w wyniku czego można będzie zwiękrzyć wartość nieobrotowych aktywów za koszt prezentowania w ich składzie trendu. Należy również podkreślić, że do chwili obecnej nie zbyt dobrze wyuczone i zbadane są narzedzia kapitalizacji w różnorodnych rodzajach działalności. Najbardziej zbadaną w tej sferze jest kapitalizacja produkcji. Między tym, w warunkach społeczności serwisowej potrzebne są dodatkowe badania kapitalizacji w różnorodnych sferach usług. Dla tego, że móc o wiele więcej powiedzieć na temat tego typu kapitalizacji, są wtęcz bardzo potrzebne ogólne badania tej sfery. Niestety nie wystarczy własnego doświadczenia bezpośredniej firmy, żeby ocenić mozliwości i zaplanować konkretne mało ryzykowne dalsze działania, ponieważ nie obejdzie się bez własnych błędów. Lecz takie błędy niosą za sobą niemiłe skutki, a czasem bardzo negatywne dla całej działalności organizacji i jej członków, a czasem i organizacji partnerskich, czyli innych akcjonariuszy. Badania doświadczenia praktycznego kapitalizacji, jej wszechstronna analiza i teoretyczne uogólnienie jest bardzo ważnym czynnikiem dla wszystkich uczęstników rynku: dla przedsiębiorstw, które krztałtują własny obraz na rynku, dla ich partnerów, dla akcjonariuszy i wielu innych osób, które biorą udział we wspólnej działalności tego typu.

Dofinansowanie projektowe

23Dofinansowanie projektowe – to zbiór zachodów, skierowanych na przyciągnięcie środków pieniężnych i innych środków materialnych pod aktywa i płynność pieniężną firmy. Takie dofinansowanie – dość młode i perspektywiczne kompleksowe narzędzie finansowe, które różni się następującymi elementami. Podmiot wkładów środków inwestorów – konkretny projekt inwestycyjny, a nie w pełn działalność produkcyjno-gospodarcza firmy, która otrzymuje środki. Często dla uleprzenia i wykorzystania dofinansowania projektowego tworzą tak zwaną firmę projektową. Źródło wzrostu środków włożonych – dochód od realizacji projektu inwestycyjnego. W ramach kompleksu dofinansowania mogą wykorzystywać się różnorodne źródła i formy dofinansowania (kredyt, lising finansowy, zakup bankiem części udziałów it.d.). Brak typowego dla banku narzędzia gwarancji, główną gwarancją jest przyszła płynność środków pieniężnych (cash flow). Pod czas dofinansowania projektowego dla inwestorów mogą zostać wykorzystane następujące gwarancję: zakład wszeklich pieniężnych przelewów firmy projektowej na korzyść kredytorów; umowa zarządzania projektem dla zapełnienia należnej eksploatacji; prawo kredytowa na jego wstąpienie w najbardziej istotne umowy i prawa zgodne z projektem; gwarantowane umowy cd. zapełnienia sórowców; gwarantowane umowy cd. zbytu produkcji; umowy na wsparcie techniczne i remont profilaktyczny; pakiet gwarancji ubezpieczeniowych; umowa koncesji/przekazania; możliwe państwowe ulgi inwestycyjne; mechanizmy dla pozbycia się różnego rodzaju ryzyka. Dla zapełnienia pełnego finansowania projektu mogą być wykorzystane następujące gwarancję: gwarancję prawn; fundusze zapasowe; depozyty na specjalnych rachunkach; gwarancję bankowe i poręczyciela; zapasowe kredyty wspierające; konta bankowe ze specjalnym reżimem, w tym i akredytywy; obowiązki sponsorów wobec dodatkowych wkładów w kapitał firmy projektowej; ubezpieczenie kredytów od ryzyka niespłaty, aktywów projektowych i ciężarów od ryzyka utraty, ubezpieczenie zysków, odpowiedzialności tych którzy opracowują projekt i innego ryzyka. Dofinansowanie projektowe jest progresywnym narzędziem przyszłości. Poprzez dofinansowanie tego rodzaju rośnie rozmiar przyciąganych inwestycji do produkcyjnej sfery i infrastruktury. W schemacie dofinansowania projektowego biorą udział różnorodne osobowości. Bank może występować w roli jak organizatora projektu, tak również i jako konsultant a nawet współinwestor.