Wpisy oznaczone tagiem 'kredyt'

Zarządzanie zadłużeniem kredytowym/komisowym

22Menadżerowie, którzy są odpowiedzialnie za wykonanie umowy w warunkach kredytu komercyjnego, są zobowiązani dokładnie kontrolować wyniki zadłóżenia kredytowego/komisowego. Mądrzy menadżerowie zawsze poszukują dróg zapełnienia potrzeb kredytowych swoich klientów, przy tym osiągając własnych celów i wypełniając obowiązki wobec wsparcia przypływu środków pieniężnych do firmy. Wielka firma może mieć tysiące klientów. Nie można kontrolować zadłóżenia każdego klienta, dla tego system kontroli zadłóżenia kredytowego/komisowego powinna być przeterminowana tak, żeby dać menadrzerowi możliwość dostrzeć odpowiedniość pozostałości zadłóżenia wobec kredytowych warunków korporacji i automatycznie pokazać klientom ich niedotrzymanie tych warunków, na które oni sami się zgodzili zawierając współpracę. Podkreślają następujące metody kontroli zadłóżenia tego typu: grafik „starzenia”; dni nieopłaconych sprzedaży; matryca resztek. Przedstaiwenie kredytu komercyjnego jest dość powiązane z ryzykiem niespłaty. Dobrze jeśli opłaty dokonywane są wpełni i w terminie, lecz zazwyczaj bywa nie tak. Dla tego ważne żeby prawidłowo organizować procedurę uzyskania pieniędzy wedłóg rachunków, które powinni być opłacone, zwłaszcza w przypadku przeterminowania opłaty. Podkreślają kilka podejść do inkasacji dłógów: 1.Pisemne przypominanie. Podejście stosuje się nawet dla nieprzeterminowanych dłógów dla tego, żeby przypomnieć kupującemu, że dostawca o nim pamięta i kontroluje opłatę dłógu. Poleca się nie później jak 10 dni przed terminem zapłaty przesłać list do klienta. Takie przesłanie ma przypominać o terminach i kwotach do zapłaty. 2.Wytłumaczenie przyczyn naruszenia prawa. Jeśli dłóg pozostaje niezapłacony w terminie, to należy skontaktować się lub osobiście spotkać się z klientem, żeby wyraźnie wyjaśnić przyczynę naruszenia prawa. Należy jak najszybciej zrowumieć, czy nie spowodowane to przeterminowanie problemami, związanymi z dostawą towaru, naprzykład jakością lub asortymentem, niejasnymi pytaniami cd. przedstawionych dokumentów płatniczych lub poprzez kłopoty finansowe klienta. Po tym, jak zostanie wyjaśniona przyczyna zatrzymania opłaty należy podjąć decyzję: czy oczekiwać pogaszenia dłógu klientom, czy przyjąć jakieś dezycję wobec klienta w celu otrzymania spłaty dłógu lub przyznać dłóg beznadziejnym. 3.Sytuacja niezapłaty z rabatem. Czasami wynikają sytuację, które klient, mający prawo na otrzymanie rabatu, nieoczekiwanie nie płaci w terminie ulgowym. W takim przypadku należy wymagać zapłaty pełnej kwoty rachunku. Jednak jeśli ten przypadek – a szybciej, wyjątek, a klient bardzo ważny dla firmy, można nie zwrócić na to uwagę i nie psóć relacji. Najbardziej elastyczną drogą rozwiązania problemu będzie pozwolenie klientu zachować rabat nawet w przypadku niedotrzymania ulgowego terminu zapłaty, jeśli klient zgodzi się na przedterminową opłatę następnego rachunku.

Do czego doprowadzają kary za zadłużenie kredytowe

10W walce z przeterminowanym zadłóżeniem kredytowym nie pozostaje innego wyjścia, jak wymyślić i ustanowić kary za niedotrzymanie terminów opłat. Lecz przed tym jak coś zdecydować, firma musi dokładnie ocenić wszelkie ryzyko, związane z taka decyzją. A przede wszystkim podatkowe. Czy frima która uzyskała od kontrahenta opłatę kary musi z tego zapłacić VAT? Kodeks podatkowy nie podaje wyraźnej odpowiedzi na to pytanie. Pozycja inspektorów podatkowych jednoznaczna:VAT należy płacić. Kary nie zwiękrzają wyznaczonej w umowie ceny realizowanych towarów i opłacają się ponad tą cenę. W ten sposób, nie ma żadnych podstaw rozpatrzywać kary i mandaty jako środki związane z opłatą realizowanych towarów. Przecież oni nie zamieniają ich wartości, a tylko pokrywają straty sprzedawcy, spowodowane naruszeniem warunków umowy z kupującym. Jednak pragnę przewidzieć. Jesli zdecydujecie Państwo nie spłacać VATu od uzyskanych kar, to udowadniać swoją pozycję będziecie musieli, prawdopodobnie w sądzie. Więc, nie należy próbować zarabiać w taki sposób, ponieważ jest to sprawa dość mocno wahająca się pomiędzy prawem a bezprawiem. Skutki takiej działalności bezprawnej moga skączyć się nawet aresztem z konfiskacją wszelkiego majątku członków firmy, którzy uczęstniczyli w dokonywaniu tego czynu, czyli pominięcia zapłaty podatku VAT. Ogulnie muwiąc, cały system podatkowy i instytucję, które odpowiadają za dotrzymanie się warunków ustanowionych normami prawnymi, są dość obfitą strukturą i skąplikowaną. Czyli właśnie taką z którą nie należy żartować, ani próbować pominąć jej zasady, bo jest szansa na bardzo trudne skutki, które mogą się niesamowicie rażąco skazać na życiu w dalszym ciągu.