Wpisy oznaczone tagiem 'firma'

Kłopoty firmy związane z nieetycznym zachowaniem

30Czasami związany z marketingiem problem etyczny nie jest tak widocznym jak w sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów spirytusowych. Rzecz idzie o nadmiernej zawartości w produktach spożywczych tłuszczów, innych substancji lub konserwantów, które są szkodliwe dla zdrowia. Zazwyczaj w danym przypadku oparciem dla producenta jest to, że konsumenci są ludźmi dorosłymi i samodzielnie mogą podjąć decyzję o spożyciu go, po tym jak uzyskają informację o produkcie. Niestycznym jest również zbytni nacisk na konsumenta, które może wywierać sprzedawca lub agent handlowy w celu zmuszenia go do zakupu produktu. Skutkiem takich działań jest to, że klient nie kupuje zaproponowanego produktu i przestaje ufać takiej firmie. Zazwyczaj, on zawiadamia zarząd takiej firmy o tym, że ze strony ich przedstawiciela był na nim wywierany nacisk. Wśród wielu innych problemów, które powstają w firmie wskutek działań nieetycznych, istnieje jeszcze jeden problem etyczny, związany z marketingiem. Na zachodzie wszystkie przedmioty, od samochodów i aż do lodów, które są sprzedawanę i reklamowane z wykorzystaniem motywów seksualnych, naprzykład z wykorzystaniem zdjęć pół nagich pięknych kobiet na plakatach, kalendarzach, w gazetach, a nawet w reklamie w telewizji. W określonych sferach społęczeństwa powoduje to protest i chęć sprowadzenia zakazów na takiego rodzaju reklamę. Dla tego, specjaliści ds. marketingu muszą dokładnie zastanawiać się nad programem reklamowym swojej firmy, żeby uniknąć kłopotów w moralno-etycznym kontekście. Dla tego żeby handel był prawidłowo dokonywany, a także bez zakłamania, bardzo ważne, żeby współpracownicy ds. marketingu zawsze działali pilnując żeby nie naruszyć norm etycznych i moralnych zasad. Również należy w szacunkiem podchodzić do klientów, niezależnie od ich pochodzenia, rasowych odmienności czy wyznania religijnego. Sukces gwarantowany jeśli działać zgodnie z hasłem: „Szczerość – najleprzą polityką!” Czyli dla dobrych relacji pomiędzy firmą a klientami, a także pomiędzy całą drużyną działającą na rzezcz wspólnego osiągnięcia celów muszą być przestrzegane najzwyklejsze zasady postępowania wobec innych. A dokładniej, to rzecz idzie o uczciwośc, przede wszystkim, jak również elementy troski wobec osób z którymi mamy jakieś relację. A tu można również liczyć i konkurencję, ponieważ nie jest ona wrogiem, a tylko grupą takich samych ludzi, którzy pragną zarabiać i utrzymywać siebie i swoje rodziny z pracy w ten branży, a także walczyć o życie na rynku.

Początkowe etapy działalności firmy i pomoc finansowa ze strony banków

20Uniwersalnego algorytmu wyboru narzędzi dofinansowania, które będą podchodzić dla każdej firmy, zwyczajnie nie istnieje. Wszystko zależy od specyfiki biznesu, rynku na którym firma prosperuje, ambicji zarządzania i profesjonalności banku inwestycyjnego. Tak, na początkowym etapie rozwoju firmy optymalnym źródłem przyciągnięcia inwestycji będzie kapitał wenczurny. Jest to związane z tym, że banki dość niechętnie dają kredyty niewielkim graczom, jeśli oni nie mają we własności nieruchomości lub innych aktywów, które mogą wykorzystywane być w jakości zakładu. Oprócz tego, zasoby pożyczone dla małego biznesu w Polsce narazie są zbyt drogie. Przewagą takiego kapitału jest możliwość uzyskania bezpłatnych środków, a także wsparcia ze strony inwestora, który możę wziąść udział w opracowaniu strategii rozwoju firmy, poszukiwania partnerów, opracowaniu procesów zarządzających i tym podobne. Minusem jest to, że właścicielom dowodzi się dzielić swoimi akcjami i kontrolą firmą. W miarę wzrostu stają się dla niej dostępne i kredyty bankowe, lecz dla średnich graczy ich jednak nie należy nazwać optymalnym narzędziem zasobów inwestycyjnych. Pożyczone środki bardziej racjonalnie wykorzystać dla powiękrzenia kapitału obrotowego lub dofinansowania jakichś umów. Oprócz tego, otwarcie kredtowych linii w bankach obniża ryzyko biznesowe, który zawsze może pokładać się na otrzymanie środków w przypadku gdy wyniknie taka potrzeba. A różne sytuację się zdarzają. Chwila „nieuwagi” i najbezpieczniej umiejscowiona stabilna finansowo firma może popaść w finansowe kłopoty, a banki tego rodzaju będą niezłym oparciem w trudnych momentach. Gdyż firma wcześniej pomysli nad taką ewentualną opcją i ustali jakiej pomocy może oczekiwać od swojego partnera w obliczu banku komercyjnego, można będzie ominąć wielu nieprzyjemności pojawiających się w zaistniałej sytuacji. Oddzielnym tematem są kredyty inwestycyjne od banków globalnych, takich jak naprzykład IFC. Jest to dość przystojne narzędzie, które pozwoli uzyskać w miarę tanie dłógoterminowe dofinansowanie. Współpraca z instytucjami międzynarodowymi również bardzo pozytywnie będzie skazywać się na imagu firmy, poleprzając jej pozycję startowe pod czas umiejscowianiu obligacji lub wyjściu na IPO. Współpraca taka, czyli relację na poziomie międzynarodowym od zawsze była dobrze widziana w sferach biznesowych. Oznacza to, że taką firmę można darzyć zaufaniem, gdyż zaufali jej tak zwani partnerzy międzynarodowi. Niezaleznie od tego z jakiej strony na to patrzeć, zawsze należy mieć jakieś zapasowe wyjście, którym może się stać porozumienie z instytucją bankową.

Wykorzystamy problem żeby udoskonalić interesy firmy

8Problem przeterminowanego zadłóżenia komisowego zdaża się bardzo często. Lecz jest kilka opcji, jak firma może pokonać ten problem ograniczonych zasobów. Kredytując klientów, uzyskujemy wygodę. Najprostrzym sposobem pokonania tego problemu jest wykorzystanie schematu „metody kredytowania klientów”. On jest bardzo prosty. Swoją wadę środków obrotowych firma wypełnia za pomocą kredytu bankowego (lub jakiegoś innego). Za niedotrzymanie terminów sprzedawca pobiera od klienta okreslony procent, równy wielkości lub niewiele przewyższający stawkę procentową w banku. Wychodzi, że kupujący, zwracając dłóg w późniejszym terminie od ustalonego, przepłaca sprzedawcy kwotę, z której ostatni opłaca procenty kredytu bankowego. Co więcej, firma, okreslając procenty dla kupującego troszkę wiekrzą jak ta którą należy zapłacić banku, może nawet uzyskać dochód od przeterminowanego dłógu. W takim schemacie zadanie stworzenia efektywnego systemu zarządzania zadłóżeniem komisowym decyzje przyjmują się wyłącznie drogą finansową. Kierownik firmy nie przegrywa pieniędzy i nie kredytuje za daro. Odwrotnie, przedsiębiorstwo nawet coś wygrywa, a także podtrzymuje dobre relację z klientami. Cel- zatrzymać klienta. Teraz rozpatrzymy nie finansową stronę zapytania, a pracę proponowanych „winowajców” problemu – menadżerów ds. handlu. Ich ciepłe relację z klientami – wcale nie są rzadkością w wielkich firmach. Podobnie jak pierwsza opcja, rozwiązać trudna sytuację ich obóstronnych relacji i stymulować dotrzymanie terminów umowy można tylko radykalnymi działaniami. Naprzykład, nałożyć karę na menadżera, który dopuścił do przeterminowania zapłaty. Takie podejście firmy zastosowują dość często. Tak, jest to rozwiązaniem problemu. Lecz w praktyce działa ono tylko do tej pory, dopóki klient nie odejdzie. Lub jeszcze gorzej, do momentu, gdy odejdzie menadżer wraz z klientem. Wszystko poznaje się w porównaniu. A czy można wykorzystać zaistniały problem dla poleprzenia sytuacji w fiemie? Można. Przy tym taka decyzja będzie sprzyjać przejściu firmy do innej jakości, stworzy efektywny system zarządzania dłógiem. Jednocześnie z tym, firma uzyska konkurencyjna przewagę. Proponowana dezycja realizuje się po etapnie. Pierwszym krokiem, – zarząd firmy rozpatruje przyczyny zaistniałej sytuacji. Przeprowadza osobiste rozmowy z dyrektorami firm-klientami, propozuje im wspólnie rozwiązać problemy. Wynik – tworzy się system przejżystych relacji pomiędzy dyrektorami a dyrektorami. Krokiem drugim jest, – firma przeprowadza porównalna analizę przyczyn zadłóżenia. Dla tego na każdym etapie dostawy towaru i jego opłaty współpracownicy firmy wypełniają specjalną tablicę. Może ona być wykonana w prosty sposób. Jednak najvardziej efektywną jest opcja następna. Drugą tablicę tworzą w sposób operatywny. Przy jej wypełnieniu rozumie się że firma może dawać kredyt na doroczenie terminu zapłaty. W tej ostatniej tablicy firuruje zmienna IKS. Są to niektóre parametry niewiadome firmy, zgodnie z którymi można zrozumieć ryzyko zarządzania zadłóżeniem komisowym. W zależności od specyfiki swojej pracy firma sama decyduje jakie jeszcze czynniki, które wpływaja na działalność, należy pokazać w tablicy.

Jak prawidłowo zarządzać aktywami firmy?

4Z doświadczenia Wal-Mart. W środku lat 90-ch działalność tego ogromnego światowego operatora detaliczego rynku zaczęła spadać z dwóch przyczyn: po-pierwsze, zwiękrzyły się operacyjne wydatki, po-drugie, wzrosły inwestycje na zapasy towarowe, a także na nieobrotowe aktywa. Ostatnia okoliczność spowodowana była tym, że właśnie w latach 90-ch minionego wieku była ogromna ekspansja tej korporacji na rynku rozwijających się krajów. Co spowodowało wielki wzrost wydatków na budowę i zakup nieruchomości. W skutek czego, krzywe rentowności aktywów a także własnego kapitału firmy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych miały ostrą tendencję do stania w miejscu. Właśnie w tych latach Wal-Mart był zmuszony przyznać powagę takiego wskaźnika, jak stosunek zysku netto do aktywów. Przyjmując, że odmowa od inwestowania w nieruchomości oznacza rezygnację z polityki wywalczenia nowych rynków, korporacja zkoncentrowała się na płynnych aktywach i zaczęła realizować trzyletnie akcje cd. obniżenia w zapasach towarowych. W wyniku dokonanych kroków stosunek kapitału roboczego do sprzedaży od roku 1995 stale się obniżał i w 1998 roku osiągnął znaczenia 3% przeciwko 6,3% na początku tej akcji. Jednak, bez względu na dość oszałamiające wyniki, specjalisci ds. finansów korporacji mieli nad czym się zastanowić. Rzecz w tym, że jeśli rozpatrywać grupę światowych liderów handlu detalicznego, to miejsce Wal-Mart wedłóg tego wskaźnika nadal pozostawało nie najleprzym. Konkurencja, taka jak Ahold i Carrefour pracowali na takiej zasadzie, że zwiękrzając zapasy towarów, sami nie dokładali do tego, a wymagali komisu ze strony dostawców. Wyzwolone przy tym środki z sukcesem wykorzystane zostały na rzecz pokrycie cen promocyjnych, kredytowania kupujących, krótkoterminowe wkłady finansowe i budowa nowych sklepów. W Carrefour, naprzykład, kwota takich środków wynosi rocznie ponad 3miliardy dollarów. Naprzykład, mówiąc o Wal-Mart, to on kontynuuje rozwiązywać strategiczne zadanie zwiękrzenia efektywności wykorzystania inwestycji w towary. Główne kierunki tej strategii to,- koncentracja na przyśpieszenie obrotu zapasów i wzmocnieniu szczególnej uwagi na zwiękrzenie terminu opłaty dostawcom. W sumie, należy podkreślić, że zwiękrzenie sukcesów zarządzania szybkością zapasów obrotowych, Wal-Mart jak dotychczas nie przedłuża terminów opłat więkrzości dostawcom, czyli nie gromadzi płynności pieniężnej od sprzedaży przed rozliczeniem się za zakupy. Dla sprawiedliwości należy również podkreślić różnicę strategii korporacyjnych takich gigantów światowych jak Wal-Mart i Carrefour. Pierwsza z nich wspiera szeroki asortyment pozycji toowarowych, zwłaszcza powolnie obracanych kategorii, a tym czasie jak druga tradycyjnie koncentruje się na mnieszy asortyment szybko obracalnych towarów. Dla tego, należy przyznać, że specjaliści ds. finansów tych korporacji grają nie na jednakowych warunkach.