Wpisy oznaczone tagiem 'etyka'

Kłopoty firmy związane z nieetycznym zachowaniem

30Czasami związany z marketingiem problem etyczny nie jest tak widocznym jak w sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów spirytusowych. Rzecz idzie o nadmiernej zawartości w produktach spożywczych tłuszczów, innych substancji lub konserwantów, które są szkodliwe dla zdrowia. Zazwyczaj w danym przypadku oparciem dla producenta jest to, że konsumenci są ludźmi dorosłymi i samodzielnie mogą podjąć decyzję o spożyciu go, po tym jak uzyskają informację o produkcie. Niestycznym jest również zbytni nacisk na konsumenta, które może wywierać sprzedawca lub agent handlowy w celu zmuszenia go do zakupu produktu. Skutkiem takich działań jest to, że klient nie kupuje zaproponowanego produktu i przestaje ufać takiej firmie. Zazwyczaj, on zawiadamia zarząd takiej firmy o tym, że ze strony ich przedstawiciela był na nim wywierany nacisk. Wśród wielu innych problemów, które powstają w firmie wskutek działań nieetycznych, istnieje jeszcze jeden problem etyczny, związany z marketingiem. Na zachodzie wszystkie przedmioty, od samochodów i aż do lodów, które są sprzedawanę i reklamowane z wykorzystaniem motywów seksualnych, naprzykład z wykorzystaniem zdjęć pół nagich pięknych kobiet na plakatach, kalendarzach, w gazetach, a nawet w reklamie w telewizji. W określonych sferach społęczeństwa powoduje to protest i chęć sprowadzenia zakazów na takiego rodzaju reklamę. Dla tego, specjaliści ds. marketingu muszą dokładnie zastanawiać się nad programem reklamowym swojej firmy, żeby uniknąć kłopotów w moralno-etycznym kontekście. Dla tego żeby handel był prawidłowo dokonywany, a także bez zakłamania, bardzo ważne, żeby współpracownicy ds. marketingu zawsze działali pilnując żeby nie naruszyć norm etycznych i moralnych zasad. Również należy w szacunkiem podchodzić do klientów, niezależnie od ich pochodzenia, rasowych odmienności czy wyznania religijnego. Sukces gwarantowany jeśli działać zgodnie z hasłem: „Szczerość – najleprzą polityką!” Czyli dla dobrych relacji pomiędzy firmą a klientami, a także pomiędzy całą drużyną działającą na rzezcz wspólnego osiągnięcia celów muszą być przestrzegane najzwyklejsze zasady postępowania wobec innych. A dokładniej, to rzecz idzie o uczciwośc, przede wszystkim, jak również elementy troski wobec osób z którymi mamy jakieś relację. A tu można również liczyć i konkurencję, ponieważ nie jest ona wrogiem, a tylko grupą takich samych ludzi, którzy pragną zarabiać i utrzymywać siebie i swoje rodziny z pracy w ten branży, a także walczyć o życie na rynku.

Moralno-etyczne normy zachowania w relacjach biznesowych

27W relacjach sprzedawcy i kupującego nie zawsze zostają dotrzymane normy moralno-etyczne. Czasami istnieje możliwość tego, że produkt został nieprawidłowo przedstawiony. Jest to dość rozpowszechniony przypadek, zwłaszcza w sferze handlu detalicznego, gdzie produkt relkamowany jest jako taki który posiada rzęd właściwości i w miarę tego również dopasowany jest do taniej ceny co powodusze szybką sprzedaż. Kiedy zapas się kończy, sprzedawca stara się przekonać klienta kupić bardziej drogi produkt. Kiedy klient „połkną chaczyk”, sprzedawca ze wszystkich sił przekonuje kupującego zakupić inny produkt, który z regóły jest droższy. Kolejna mozliwość nieetycznego sposobu działań w relacjach klientów jest możliwa w sferze reklamy. Reklamując produkt można lekko zepsuć jego opis, podać nieprawidłową informajcę o cenach lub usługach. Nie mniej łatwo jest naruszyć ustawodawstwa różnych krajów. Wiele środków informacji masowej wiedzą o próbach reklamodawców upiękrzyć produkt, chociaż często im trudno jest zdecydować jaki jest prawidłowo skonstruowany „tekst”, a jaki nie. Ważne, żeby marketingowa funkcja cd. reklamowania zabezpieczała potencjalnych konsumentów lub klientów przed zniekrztałconą treścią podawanej informacji. Przy tym uważa się, że negatywne wspominanie konkurencji jest nieetyczne, a należy szczerze porównywać rzeczywiste przykładowe cechy. Lecz zawsze istnieje pokusa przecenić jakości własnego produktu i zmniejszyć do minimum plusy produktu konkurencji. Ponieważ klient posiada obszerną informację z różnych źródeł, to nieprawidłowa prezentacja będzie dla niego jasną, wywoła nieufność do Waszej reklamy i zmniejszy image firmy. Dla tego, w biznesie nie należy kierować się informacyjnymi napadami na konkurencję, ani tym bardziej nie przeceniać swoich produktów, ponieważ takie sposoby nie sprawdzają się na dłóższą metę. Następną sferą, w której zadeklarowane są etyczne czynniki, jest umiejscowienie kontraktu. Prawidłowa praktyka polega na tym, że kontrakt zazwyczaj przewiduje jakieś pozytywne czynniki dla jednej lub innej strony, w zależności od tego, która ten kontrakt sporządza. Tu jest możliwość włączyć w niego niesprawiedliwe normy i zmusić nic nie podejrzewającego klienta działać zgodnie z tym kontraktem, który niestety nie wpełni spełnia oczekiwań lub możliwości klienta, ani nie jest celem jego zainteresowania (dość często klienci lub konsumenci nie są dostatecznie świadomi reguł prawnych kupna-sprzedaży). Etyczny menadżer ds. marketingu nie będzie rezygniwać z interesów konsumentów i nie będzie próbować dodatkowo zyskać za koszt regorystycznych i zbyt surowych norm prawnych zawartych w kontrakcie. Co więcej, on powinienen polecić klientowi zwrócić się do doświadczonego prawnika, żeby ten mu wytłumaczył warunki i obowiązki zawarte w kontrakcie. Właśnie w taki sposób powinne się rozwijać relację stron w każdym rodzaju biznesu, niestety, na codzień każdy podmiot w branży ma szansę zetknąć się z nieetycznym zachowaniem partnerów it.d. Wieć, należy mieć zaufanie do osób z którymi się zamierza obcować, lecz również trzeba takie relację stale kontrolować, żeby uniknąć ewentualnych problemów. Bo niestety, nie zawsze mamy pewność tego że nasz partner biznesowy jest osobą, która również przestrzega norm etyczno-moralnych, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy pieniędzy.

Biznes kontra nieetyczne zachowanie

28Reklama – jest właśnie tym rodzajem biznesu, gdzie nieetyczne działanie ma szansę bardzo mocno wpłynąć na negatywne skutki działań nawet najpotężniejszych i ustabilizowanych firm. Jedną z sytuacji w działaniach reklamowych, gdzie się zdaża zobaczyć nieetyczne zachowanie, – to jest zamiana produktów. Reklama określa cechy produktu, które są określone w umowie, lecz dostawca może dostarczyć do klienta inny produkt, przy tym różnice mogą być nieznaczące i niezauważalne, a koszty poniesione na ich produkcję mogą się bardzo mocno różnić. Czasami zamiana produktu może być bardzo potrzebną, lecz to powinno się odbyć tylko w przypadku jeśli klient zostanie o tym zawiadomiony. W takich przypadkach należy zapoznać się ze wszystkimi czynnikami, które są związane z zamianą produktu na inny, a także zmienić i przekrztałcić umowę współpracy. Niesumienne działania marketingowe mogą przejawić się w systemie opłaty. Tak, ma miejsce zbiór dodatkowych opłat za produkt już po tym, jak osiągniety został sukces, czyli klient zgodził się podpisać umowę kupna-sprzedaży. Z punktu widzenia klienta zwrócenie się firmy do niego za dodatkowymi opłatami jest niestycznym zachowaniem, które może negatywnie wpłynąć na ich dalsze relację. Dla tego pełna cena, łącznie z opłatą dostawy, podatki i inne potrzebne opłaty, powinna zostać dokładnie i konkretnie przedstawiona klientowi pod czas zawarcia umowy o współpracę. W procesie handlu, sprzedawca lub przedstawiciel handlowy czy agent mają obowiązek konkretnie przedstawić klientowi wszystkie plusy swoje produktu, określić jego potrzeby i postarać się zrealizować sprzedaż, lecz bardzo spokojnie i bez nacisków. Nie należy, również, negatywnie omawiać produktu konkurencji, ani wymyslać nierealne zalety dla swoich produktów. Należy prawidłowo określić zalety swoich produktów, nie wywierając nacisku na swoim kliencie, żeby nie sprowokować jego na negatywne wnioski i reakcję. Nacisk pod czas prezentacji może rozpatrywać się jako zachowanie niestyczne, w tyniku czego image firmy spadnie, a współpraca nie zostanie nawiązana. Jest jeszcze jesna bardzo ważna strona etyki w biznesie – jakość produktu. Czasami, konsumenci narzekają na niską jakość produktów. Przyczyna tego może być związana ze specjalnym mieszaniem jakościowych i niejakościowych produktów, w celu zwiękrzenia ilości lub rozmiaru produktów. Przykładem może być dodawanie oleju samochodowego do spożywczego, co miało miejsce w historii światowego biznesu, w wyniku czego zmarło kilka osób. Zrobili to dla tego, że wartość oleju samochodowego jest o wiele mniejsza od wartości spożywczego i jego mieszanie przyniosło znaczące zyski. Specjalista ds. marketingu powinienen pilnować, żeby nie przedstawiać produkt w nieprawidłowym świetle, a także powinienen niedopuszczać działań, które mogą być odebrane jako takie, które nieodpowiadają normalnym praktykom współpracy biznesowej.