Wpisy oznaczone tagiem 'dług'

Zarządzanie zadłużeniem kredytowym/komisowym

22Menadżerowie, którzy są odpowiedzialnie za wykonanie umowy w warunkach kredytu komercyjnego, są zobowiązani dokładnie kontrolować wyniki zadłóżenia kredytowego/komisowego. Mądrzy menadżerowie zawsze poszukują dróg zapełnienia potrzeb kredytowych swoich klientów, przy tym osiągając własnych celów i wypełniając obowiązki wobec wsparcia przypływu środków pieniężnych do firmy. Wielka firma może mieć tysiące klientów. Nie można kontrolować zadłóżenia każdego klienta, dla tego system kontroli zadłóżenia kredytowego/komisowego powinna być przeterminowana tak, żeby dać menadrzerowi możliwość dostrzeć odpowiedniość pozostałości zadłóżenia wobec kredytowych warunków korporacji i automatycznie pokazać klientom ich niedotrzymanie tych warunków, na które oni sami się zgodzili zawierając współpracę. Podkreślają następujące metody kontroli zadłóżenia tego typu: grafik „starzenia”; dni nieopłaconych sprzedaży; matryca resztek. Przedstaiwenie kredytu komercyjnego jest dość powiązane z ryzykiem niespłaty. Dobrze jeśli opłaty dokonywane są wpełni i w terminie, lecz zazwyczaj bywa nie tak. Dla tego ważne żeby prawidłowo organizować procedurę uzyskania pieniędzy wedłóg rachunków, które powinni być opłacone, zwłaszcza w przypadku przeterminowania opłaty. Podkreślają kilka podejść do inkasacji dłógów: 1.Pisemne przypominanie. Podejście stosuje się nawet dla nieprzeterminowanych dłógów dla tego, żeby przypomnieć kupującemu, że dostawca o nim pamięta i kontroluje opłatę dłógu. Poleca się nie później jak 10 dni przed terminem zapłaty przesłać list do klienta. Takie przesłanie ma przypominać o terminach i kwotach do zapłaty. 2.Wytłumaczenie przyczyn naruszenia prawa. Jeśli dłóg pozostaje niezapłacony w terminie, to należy skontaktować się lub osobiście spotkać się z klientem, żeby wyraźnie wyjaśnić przyczynę naruszenia prawa. Należy jak najszybciej zrowumieć, czy nie spowodowane to przeterminowanie problemami, związanymi z dostawą towaru, naprzykład jakością lub asortymentem, niejasnymi pytaniami cd. przedstawionych dokumentów płatniczych lub poprzez kłopoty finansowe klienta. Po tym, jak zostanie wyjaśniona przyczyna zatrzymania opłaty należy podjąć decyzję: czy oczekiwać pogaszenia dłógu klientom, czy przyjąć jakieś dezycję wobec klienta w celu otrzymania spłaty dłógu lub przyznać dłóg beznadziejnym. 3.Sytuacja niezapłaty z rabatem. Czasami wynikają sytuację, które klient, mający prawo na otrzymanie rabatu, nieoczekiwanie nie płaci w terminie ulgowym. W takim przypadku należy wymagać zapłaty pełnej kwoty rachunku. Jednak jeśli ten przypadek – a szybciej, wyjątek, a klient bardzo ważny dla firmy, można nie zwrócić na to uwagę i nie psóć relacji. Najbardziej elastyczną drogą rozwiązania problemu będzie pozwolenie klientu zachować rabat nawet w przypadku niedotrzymania ulgowego terminu zapłaty, jeśli klient zgodzi się na przedterminową opłatę następnego rachunku.

Do czego doprowadzają kary za zadłużenie kredytowe

10W walce z przeterminowanym zadłóżeniem kredytowym nie pozostaje innego wyjścia, jak wymyślić i ustanowić kary za niedotrzymanie terminów opłat. Lecz przed tym jak coś zdecydować, firma musi dokładnie ocenić wszelkie ryzyko, związane z taka decyzją. A przede wszystkim podatkowe. Czy frima która uzyskała od kontrahenta opłatę kary musi z tego zapłacić VAT? Kodeks podatkowy nie podaje wyraźnej odpowiedzi na to pytanie. Pozycja inspektorów podatkowych jednoznaczna:VAT należy płacić. Kary nie zwiękrzają wyznaczonej w umowie ceny realizowanych towarów i opłacają się ponad tą cenę. W ten sposób, nie ma żadnych podstaw rozpatrzywać kary i mandaty jako środki związane z opłatą realizowanych towarów. Przecież oni nie zamieniają ich wartości, a tylko pokrywają straty sprzedawcy, spowodowane naruszeniem warunków umowy z kupującym. Jednak pragnę przewidzieć. Jesli zdecydujecie Państwo nie spłacać VATu od uzyskanych kar, to udowadniać swoją pozycję będziecie musieli, prawdopodobnie w sądzie. Więc, nie należy próbować zarabiać w taki sposób, ponieważ jest to sprawa dość mocno wahająca się pomiędzy prawem a bezprawiem. Skutki takiej działalności bezprawnej moga skączyć się nawet aresztem z konfiskacją wszelkiego majątku członków firmy, którzy uczęstniczyli w dokonywaniu tego czynu, czyli pominięcia zapłaty podatku VAT. Ogulnie muwiąc, cały system podatkowy i instytucję, które odpowiadają za dotrzymanie się warunków ustanowionych normami prawnymi, są dość obfitą strukturą i skąplikowaną. Czyli właśnie taką z którą nie należy żartować, ani próbować pominąć jej zasady, bo jest szansa na bardzo trudne skutki, które mogą się niesamowicie rażąco skazać na życiu w dalszym ciągu.

Przeterminowany dług: jak zdyscyplinować kupujących

6Firma wpełni sukcesywnie zajmuję się handelm hurtowym. Rzecywiście, ona ma wiele kontrahentów, którym ona dostarcza towar. Jednak nie wszystcy kupujący są zdyscyplinowani. Wiele z nich zaczęło zatrzymywać opłatę za towar. Zazwyczaj na nieznaczący termin – od dwóch dni do tygodnia. Możliwie, o jest spowodowane tym, że menadżerowie ds. handlu starają się podtrzymywać ciepłe osobiste relację z przedstawicielami firm – kupujących. Oni, jednak w swoją kolej, na podstawie przyjaźni zaczęli pozwalać sobię na niedokładność w terminach płatniczych. Takie niezaplanowane przekładania terminów opłat w jednym momencie stało się dla towarowej firmy problemem.Firma nie zawsze w terminie zaczęła dostawać pieniądze, na które liczyła. Możliwie, w porównaniu nie są to wielkie kwoty, ale jednak sprzedawca mial by lepiej gdyby miał ich do swojej dyspozycji. A nie „kredytować za darmo” inne firmy. W wyniku tego, firma handlowa okazała się w dość trudnej sytuacji. Jednej strony, ona oczywiście nie chce psóć relacji z klientami. Z innej strony, kierownik firmy dochodzi do wniosku, że bez rygorystycznych metod nie uda się dotrzeć do wszystkich klientów. Jak w takim razie stworzyć efektywny sposób zadłóżenia komisowego? Jakie wyjście można znaleść w tej sytuacji? Dla menadżera musi być wyznaczona nagroda, czyli należy pokazać mu na czym zyska. Efektywny system zarządzania zadłóżeniem komisowym łączy w sobi wiele czynników. Głównymi wśród nich jest motywacja menadżerów sprzedaży bezpośredniej, stymulowanie klientów, udoskonalenia warunków umowy, budowanie schematu zarządzania zadłóżeniamo komisowymi. Program motywacji menadżerów sprzedaży bezpośrednich powinienen być ugruntowany systemie opłaty ich pracy. A ich wynagrodzenie ma sens wydawać dopiero wtegy gdy kupujcy zapłaci za starsze dłógi. Ciepłe relację z kupującym – jest zawsze plusem. Lecz nie należy I nie należy zapominać o swoich obowiązkach. Dla tego menadżer powinien pamiętać o zyskach własnych i swojej firmy w sytuacjach, kiedy on albo pije herbatkę z klientem, w tym przypadku traci pieniążki z wynagrodzenia, albo wspiera i kontroluje wygodną dla przedsiębiorstwa współpracę. Stumulować klientów do szybszysz opłat można i w inny sposób. Wiele firm podkreślają, że ich kupujący stali się vardziej zdyscyplinowani po tym, jak im przedstawili elastyczny system rabatów. Naprzykład, gdy klient opłaca towar wcześniej lub w terminie ustalonym, to dostaje on rabat na nastepne zakupy lub otrzymuje jakieś bonusy. Rozwiąać problem zadłóżenia można za pomocą udoskonalenia dłógotrwałych warunków. Dla tego należy opisać w umowie dostawy punkt, określający kary za niedotrzymanie terminów opłat i zadłóżenia komercyjnego. Jeszcze jednym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji jest zatwierdzenie reguł zarządzania zadłóżeniem. Również należy przyłączyć do pilnowania sprawy z zadłóżeniem komisowym i innych współpracowników firmy, naprzykład, komercyjnego lub finansowego oddziału.

Jeśli dług nie jest długiem

17Podatkowe finansowanie zdaniem wielu ekspertów jest jednym z najbardziej perspektywicznych narzędzi przyciągnięcia środków na rozwój firmy. Na Polskim rynku takie podejście dopiero się rozwija. Jednak zainteresowanie nim rośnie codziennie. Przecież finansowanie bez dłógów ma cały rzęd walorów w porównaniu z innymi, bardziej znanymi metodami i sposobami przyciągnięcia pieniędzy do rosnącego biznesu. Rynek finansowania podatkowego, zdaniem ekspertów jest jednym z najbardzije zamkniętych. O rozmiarach umów i kierunkach potoków inwestycyjnych na tym rynku można tylko się domyślać. Przyczyny zaistniałej sytuacji są zachowane w specyfice narzędzi przyciągnięcia środków. Przecież umowa na krótkotrwałe dofinansowanie łączy tylko trzech uczęstników: inwestora, firmę –klienta i inwestbankowca. Inwestbankowcy milczą, funduszy opisują iliść zawartych umów, lecz nie opisują ich rozmiarów, a klienci najczęściej nie są zainteresowani w tym żeby rogłosić warunki umowy. Profesjonalni gracze rynku, analizując sytuację i znając rozmiary funduszy i relację firm – klientów, mogą tylko sądzić, ile środków było zainwestowanych w ciągu określonego terminu. Teraz, wedłóg najbardziej przybliżonych podliczeń w Polsce zaiwera się około 200 umów rocznie ( ta ilość oczywiście nie zawiera umów cd. zakupu firm). Pierwszym zapytaniem, które powinien sobie zadać zarząd firmy przed tym jak przejść do aktywnych działań w poszukiwaniach inwestorów jest, na ile przystojnym jest nasz biznes? Głównym orientem dla podjęcia decyzji staje się poziom rozwoju firmy. Można podkreślić cztery poziomy doroślenia biznesu: 1. Firma staje się jednym z młodych początkujących przedsiębiorstw. 2. Firma znajduje się w stadium efektywnej budowy. 3. Firma przechodzi do aktywnych działań na rynku i zaczyna konsolidować rynek poprzez połączenie z nim a także jego pożarcie. 4. Przedsiębiorstwo już wchodzi do składu wielkich aljansów, które określają sytuację w branży. Znacznej uwagi wymagają ważne czynniki: drużyna i branże. Tu tależy liczyć się z tym, że inwestor finansowy zasadniczo odróżnia się od strategicznego. On nie ma chęci wziąść biznes pod kontrolę i zarządzać nim w zależności od swojego widzenia sytuacji rynkowej. Inwestor finansowy chce „przejechać się” po fali szybkiego wzrostu cudzego biznesu. Częściej przyczyną wyboru konkretnego podmiotu dla wkładów służy profesjonalizm firmy i perspektywy wzrostu branży. Na wzroście tych dwóch czynników poprzez swoje dofinansowanie on będzie chciał zarobić. Co dotyczy drużyny, to głównym kryterium jej oceny służy wysoka motywacja specjalisótów i zarządu, a także chęć widzieć inwestora w swoim biznesie. Jasna rzecz, żaden finansista nie chce przeciskać się przez nieprzyjazny stosunek drużyny do niego jak do „przyszłego worka z pieniędzmi”. Pod czas wyboru branży jest dwa czynniki jej oceny funduszmi bezpośrednich inwestycji. Pierwszy – to przystojność branży z punktu widzenia perspektyw jej dalszego wzrostu. A drugi – specjalizacja tego funduszu. Zazwyczaj inwestorzy chociaż ogólnie, ale opisują sfery działalności, do których oni będą kierować swoje środki. Naprzykład, nie każdy fundusz będzie inwestować pieniądze w fabryki drobiowe, a także nie wszystcy zajmą się dofinansowaniem projektów internetowych.