Wpisy z kategorii 'Kredyty'

Zarządzanie zadłużeniem kredytowym/komisowym

22Menadżerowie, którzy są odpowiedzialnie za wykonanie umowy w warunkach kredytu komercyjnego, są zobowiązani dokładnie kontrolować wyniki zadłóżenia kredytowego/komisowego. Mądrzy menadżerowie zawsze poszukują dróg zapełnienia potrzeb kredytowych swoich klientów, przy tym osiągając własnych celów i wypełniając obowiązki wobec wsparcia przypływu środków pieniężnych do firmy. Wielka firma może mieć tysiące klientów. Nie można kontrolować zadłóżenia każdego klienta, dla tego system kontroli zadłóżenia kredytowego/komisowego powinna być przeterminowana tak, żeby dać menadrzerowi możliwość dostrzeć odpowiedniość pozostałości zadłóżenia wobec kredytowych warunków korporacji i automatycznie pokazać klientom ich niedotrzymanie tych warunków, na które oni sami się zgodzili zawierając współpracę. Podkreślają następujące metody kontroli zadłóżenia tego typu: grafik „starzenia”; dni nieopłaconych sprzedaży; matryca resztek. Przedstaiwenie kredytu komercyjnego jest dość powiązane z ryzykiem niespłaty. Dobrze jeśli opłaty dokonywane są wpełni i w terminie, lecz zazwyczaj bywa nie tak. Dla tego ważne żeby prawidłowo organizować procedurę uzyskania pieniędzy wedłóg rachunków, które powinni być opłacone, zwłaszcza w przypadku przeterminowania opłaty. Podkreślają kilka podejść do inkasacji dłógów: 1.Pisemne przypominanie. Podejście stosuje się nawet dla nieprzeterminowanych dłógów dla tego, żeby przypomnieć kupującemu, że dostawca o nim pamięta i kontroluje opłatę dłógu. Poleca się nie później jak 10 dni przed terminem zapłaty przesłać list do klienta. Takie przesłanie ma przypominać o terminach i kwotach do zapłaty. 2.Wytłumaczenie przyczyn naruszenia prawa. Jeśli dłóg pozostaje niezapłacony w terminie, to należy skontaktować się lub osobiście spotkać się z klientem, żeby wyraźnie wyjaśnić przyczynę naruszenia prawa. Należy jak najszybciej zrowumieć, czy nie spowodowane to przeterminowanie problemami, związanymi z dostawą towaru, naprzykład jakością lub asortymentem, niejasnymi pytaniami cd. przedstawionych dokumentów płatniczych lub poprzez kłopoty finansowe klienta. Po tym, jak zostanie wyjaśniona przyczyna zatrzymania opłaty należy podjąć decyzję: czy oczekiwać pogaszenia dłógu klientom, czy przyjąć jakieś dezycję wobec klienta w celu otrzymania spłaty dłógu lub przyznać dłóg beznadziejnym. 3.Sytuacja niezapłaty z rabatem. Czasami wynikają sytuację, które klient, mający prawo na otrzymanie rabatu, nieoczekiwanie nie płaci w terminie ulgowym. W takim przypadku należy wymagać zapłaty pełnej kwoty rachunku. Jednak jeśli ten przypadek – a szybciej, wyjątek, a klient bardzo ważny dla firmy, można nie zwrócić na to uwagę i nie psóć relacji. Najbardziej elastyczną drogą rozwiązania problemu będzie pozwolenie klientu zachować rabat nawet w przypadku niedotrzymania ulgowego terminu zapłaty, jeśli klient zgodzi się na przedterminową opłatę następnego rachunku.

Do czego doprowadzają kary za zadłużenie kredytowe

10W walce z przeterminowanym zadłóżeniem kredytowym nie pozostaje innego wyjścia, jak wymyślić i ustanowić kary za niedotrzymanie terminów opłat. Lecz przed tym jak coś zdecydować, firma musi dokładnie ocenić wszelkie ryzyko, związane z taka decyzją. A przede wszystkim podatkowe. Czy frima która uzyskała od kontrahenta opłatę kary musi z tego zapłacić VAT? Kodeks podatkowy nie podaje wyraźnej odpowiedzi na to pytanie. Pozycja inspektorów podatkowych jednoznaczna:VAT należy płacić. Kary nie zwiękrzają wyznaczonej w umowie ceny realizowanych towarów i opłacają się ponad tą cenę. W ten sposób, nie ma żadnych podstaw rozpatrzywać kary i mandaty jako środki związane z opłatą realizowanych towarów. Przecież oni nie zamieniają ich wartości, a tylko pokrywają straty sprzedawcy, spowodowane naruszeniem warunków umowy z kupującym. Jednak pragnę przewidzieć. Jesli zdecydujecie Państwo nie spłacać VATu od uzyskanych kar, to udowadniać swoją pozycję będziecie musieli, prawdopodobnie w sądzie. Więc, nie należy próbować zarabiać w taki sposób, ponieważ jest to sprawa dość mocno wahająca się pomiędzy prawem a bezprawiem. Skutki takiej działalności bezprawnej moga skączyć się nawet aresztem z konfiskacją wszelkiego majątku członków firmy, którzy uczęstniczyli w dokonywaniu tego czynu, czyli pominięcia zapłaty podatku VAT. Ogulnie muwiąc, cały system podatkowy i instytucję, które odpowiadają za dotrzymanie się warunków ustanowionych normami prawnymi, są dość obfitą strukturą i skąplikowaną. Czyli właśnie taką z którą nie należy żartować, ani próbować pominąć jej zasady, bo jest szansa na bardzo trudne skutki, które mogą się niesamowicie rażąco skazać na życiu w dalszym ciągu.

Początkowe etapy działalności firmy i pomoc finansowa ze strony banków

20Uniwersalnego algorytmu wyboru narzędzi dofinansowania, które będą podchodzić dla każdej firmy, zwyczajnie nie istnieje. Wszystko zależy od specyfiki biznesu, rynku na którym firma prosperuje, ambicji zarządzania i profesjonalności banku inwestycyjnego. Tak, na początkowym etapie rozwoju firmy optymalnym źródłem przyciągnięcia inwestycji będzie kapitał wenczurny. Jest to związane z tym, że banki dość niechętnie dają kredyty niewielkim graczom, jeśli oni nie mają we własności nieruchomości lub innych aktywów, które mogą wykorzystywane być w jakości zakładu. Oprócz tego, zasoby pożyczone dla małego biznesu w Polsce narazie są zbyt drogie. Przewagą takiego kapitału jest możliwość uzyskania bezpłatnych środków, a także wsparcia ze strony inwestora, który możę wziąść udział w opracowaniu strategii rozwoju firmy, poszukiwania partnerów, opracowaniu procesów zarządzających i tym podobne. Minusem jest to, że właścicielom dowodzi się dzielić swoimi akcjami i kontrolą firmą. W miarę wzrostu stają się dla niej dostępne i kredyty bankowe, lecz dla średnich graczy ich jednak nie należy nazwać optymalnym narzędziem zasobów inwestycyjnych. Pożyczone środki bardziej racjonalnie wykorzystać dla powiękrzenia kapitału obrotowego lub dofinansowania jakichś umów. Oprócz tego, otwarcie kredtowych linii w bankach obniża ryzyko biznesowe, który zawsze może pokładać się na otrzymanie środków w przypadku gdy wyniknie taka potrzeba. A różne sytuację się zdarzają. Chwila „nieuwagi” i najbezpieczniej umiejscowiona stabilna finansowo firma może popaść w finansowe kłopoty, a banki tego rodzaju będą niezłym oparciem w trudnych momentach. Gdyż firma wcześniej pomysli nad taką ewentualną opcją i ustali jakiej pomocy może oczekiwać od swojego partnera w obliczu banku komercyjnego, można będzie ominąć wielu nieprzyjemności pojawiających się w zaistniałej sytuacji. Oddzielnym tematem są kredyty inwestycyjne od banków globalnych, takich jak naprzykład IFC. Jest to dość przystojne narzędzie, które pozwoli uzyskać w miarę tanie dłógoterminowe dofinansowanie. Współpraca z instytucjami międzynarodowymi również bardzo pozytywnie będzie skazywać się na imagu firmy, poleprzając jej pozycję startowe pod czas umiejscowianiu obligacji lub wyjściu na IPO. Współpraca taka, czyli relację na poziomie międzynarodowym od zawsze była dobrze widziana w sferach biznesowych. Oznacza to, że taką firmę można darzyć zaufaniem, gdyż zaufali jej tak zwani partnerzy międzynarodowi. Niezaleznie od tego z jakiej strony na to patrzeć, zawsze należy mieć jakieś zapasowe wyjście, którym może się stać porozumienie z instytucją bankową.

Dofinansowanie projektowe

23Dofinansowanie projektowe – to zbiór zachodów, skierowanych na przyciągnięcie środków pieniężnych i innych środków materialnych pod aktywa i płynność pieniężną firmy. Takie dofinansowanie – dość młode i perspektywiczne kompleksowe narzędzie finansowe, które różni się następującymi elementami. Podmiot wkładów środków inwestorów – konkretny projekt inwestycyjny, a nie w pełn działalność produkcyjno-gospodarcza firmy, która otrzymuje środki. Często dla uleprzenia i wykorzystania dofinansowania projektowego tworzą tak zwaną firmę projektową. Źródło wzrostu środków włożonych – dochód od realizacji projektu inwestycyjnego. W ramach kompleksu dofinansowania mogą wykorzystywać się różnorodne źródła i formy dofinansowania (kredyt, lising finansowy, zakup bankiem części udziałów it.d.). Brak typowego dla banku narzędzia gwarancji, główną gwarancją jest przyszła płynność środków pieniężnych (cash flow). Pod czas dofinansowania projektowego dla inwestorów mogą zostać wykorzystane następujące gwarancję: zakład wszeklich pieniężnych przelewów firmy projektowej na korzyść kredytorów; umowa zarządzania projektem dla zapełnienia należnej eksploatacji; prawo kredytowa na jego wstąpienie w najbardziej istotne umowy i prawa zgodne z projektem; gwarantowane umowy cd. zapełnienia sórowców; gwarantowane umowy cd. zbytu produkcji; umowy na wsparcie techniczne i remont profilaktyczny; pakiet gwarancji ubezpieczeniowych; umowa koncesji/przekazania; możliwe państwowe ulgi inwestycyjne; mechanizmy dla pozbycia się różnego rodzaju ryzyka. Dla zapełnienia pełnego finansowania projektu mogą być wykorzystane następujące gwarancję: gwarancję prawn; fundusze zapasowe; depozyty na specjalnych rachunkach; gwarancję bankowe i poręczyciela; zapasowe kredyty wspierające; konta bankowe ze specjalnym reżimem, w tym i akredytywy; obowiązki sponsorów wobec dodatkowych wkładów w kapitał firmy projektowej; ubezpieczenie kredytów od ryzyka niespłaty, aktywów projektowych i ciężarów od ryzyka utraty, ubezpieczenie zysków, odpowiedzialności tych którzy opracowują projekt i innego ryzyka. Dofinansowanie projektowe jest progresywnym narzędziem przyszłości. Poprzez dofinansowanie tego rodzaju rośnie rozmiar przyciąganych inwestycji do produkcyjnej sfery i infrastruktury. W schemacie dofinansowania projektowego biorą udział różnorodne osobowości. Bank może występować w roli jak organizatora projektu, tak również i jako konsultant a nawet współinwestor.